Study

 Our

Programmes

Employment / Educational Pathways Programe – He Whakamata

New Zealand Certificate in Whanau Ora (Level 3)

New Zealand Certificate in Mahinga Kai (Level 3)- Whakamahi Whenua

OSTC Manaaki Tauira